PSYCH-K®

Metoda PSYCH-K® je v rámci energetické psychologie neinvazivní, interaktivní proces změny s prověřenými výsledky za více než 30 posledních let.

jednoduchý a velmi účinný způsob,

jak změnit limitující a škodlivá podvědomá přesvědčení na podporující, a/nebo jak transformovat stresující situaci z minulosti, současnosti nebo z budoucnosti na pocit klidu a vnitřní pohody.

unikátní komplex různých nástrojů

pro aktivaci změny, některé odvozené z posledních výzkumů neurověd, některé z moudrosti o těle a mysli prověřené staletími.

průlomový přístup facilitací klienta/partnera

k jeho změně na podvědomé úrovni mysli, jež ovládá minimálně 95 % našeho vědomého života.

proces, který přesahuje všechny běžné metody

vizualizace, afirmace, síly vůle a pozitivního myšlení – je obzvláště účinný v behaviorální a zvykové oblasti, na cestě k souladu mysli, duše a těla, a samozřejmě velmi úspěšně redukuje stres a související účinky.

Většinu lidí něco trápí, něco jim vadí, něco je omezuje nebo sabotuje…

Příkladem mohou být různé fobie, vztahové problémy, pracovní neúspěchy, finanční problémy, nevysvětlitelné zdravotní nebo psychické potíže apod.

Začneme otázkou: Co byste chtěli ve svém životě změnit?

Ceny a podmínky

Cena jednoho sezení je 1200,- Kč/60 min.

Objednejte si konzultaci přes webový formulář níže.

Objednávky na individuální sezení dále přijímám e-mailem, případně telefonicky 

Obvyklá doba sezení je 1-1,5 hod.

Před sezením si doma vyplňte a přivezte s sebou tento DOTAZNÍK, abyste si ujasnili, co od sezení očekáváte, a ušetřili tak čas (a peníze) na samotném sezení.

O autorovi metody

obrazek

Metoda PSYCH-K® byla formulována Robertem M. Williamsem v Denveru, Colorado na začátku roku 1989. Rob Williams vystudoval filozofii na kalifornské Univerzitě v Los Angeles a poradenství na kolorádské Univerzitě. Je prezidentem The Myrddin Corporation a ředitelem PSYCH-K® Centre International.

Profesní původ Roba Williamse byl v korporátním světě, kde mj. pracoval na významných manažerských pozicích prvních 14 let své kariéry. Poté následoval svou touhu po spirituálnějším životě a rozhodl se zaměřit profesně na psychoterapii. Výsledky práce tradičními psychoterapeutickými metodami ho však neuspokojovaly.

Jako člověk s korporátním zázemím byl zaměřený na výsledky. Vnímal, že potenciál klientů zlepšit svůj život je daleko větší, než čeho do té doby dosáhli. Začal tedy hledat efektivnější způsoby práce. Studoval mnoho metod vedoucích lidi ke změně, jak tradičních, tak moderních. Nakonec, v touze umožnit lidem významnější pokroky, byl intuitivně veden ke „spirituálnímu downloadu“, jakémusi osvícení v podobě nové metody. Proto se také Rob Williamssám označuje pouze za zprostředkovatele PSYCH-K®, nikoliv za jejího autora.

Objednejte si konzultaci