Emoční kód - Nejčastější dotazy

Uvězněné emoce jsou jako dvousečná zbraň. Ovlivňují nás emočně i fyzicky. Můžeme si kvůli nim dělat mylné domněnky. Můžeme kvůli nim přehnaně reagovat a mylně si vykládat něčí chování a můžeme kvůli nim
sabotovat naprosto dokonalé vztahy. Uvězněné emoce jsou skrytou
příčinou věcí jako:
• deprese
• úzkosti
• fobie
• panické ataky
• PTSD (posttraumatická stresová porucha)
• poruchy příjmu potravy
• různé druhy sebedestruktivního chování
Vyvolávají fyzické potíže, protože narušují tok energie v těle. Do jisté míry narušují lymfatický a krevní oběh, pak způsobují výkyvy v rovnováze a selhávání orgánů a žláz v těle. Vedou k bolesti, vyčerpání a nemocem,
které klasická západní medicína nedokáže diagnostikovat.

Toto je zcela individuální – téma od tématu a člověk od člověka se frekvence sezení mohou lišit. Pro danou záležitost zpravidla postačí jedno sezení, avšak pokud nás váš vnitřní systém (svalový test) nepustí dál, je dobré testovat později nebo jiný den. Většinou klienti docházejí opakovaně (1 – 2 x za měsíc, 1 x za čtvrt roku) a řeší si svá témata – dle pocitu a naléhavosti.

Uvolnění uvězněné emoce je podobné, jako byste přejeli magnetem po kreditní kartě – údaje se vymažou a vy potřebujete novou kartu. I emoční zátěž se tak vymaže.
• Kdykoliv se uvolní emoce, tělo prochází obdobím zpracování. Trvá jeden až dva dny. Během té doby, jak doznívají ozvěny, se člověk může bezdůvodně rozplakat, může pociťovat větší potřebu spánku, být unavený, nebo mít potíže se spánkem. Také může mít živé sny či jiné symptomy.  Stává se to jen v asi 20 % případů, ale nevíme, kdo je zažije a kdo ne, takže je vhodné varovat každého.

Okamžitě po uvolnění však můžete cítít určitou úlevu ve vnímání daného problému, který souvisel s uvězněnou/uvolněnou emocí.

Mapy meridiánů z čínské medicíny z doby před 5 000 lety se používají dodnes.
• Řídící meridián je jako řeka energie, která propojuje všechny malé říčky, jež tvoří meridiány v těle.
• Když do meridiánu vložíme energii, uvolní se v něm uvězněné emoce.
• Řídící meridián vede od kostrče nahoru po páteři, přes krk a hlavu, k vnitřní části horního rtu.
• Když najdeme a uvolníme uvězněnou emoci, můžeme použít jakkoli dlouhý úsek řídícího meridiánu.
• Když uvolňujeme emoci, přejíždíme proti směru toku meridiánu – od hlavy ke kostrči namísto od kostrče
k hlavě.

 

Používáme magnety, protože jsou čistou formou energie. Emoce jsou
forma energie; magnety jsou také forma energie. Můžeme použít magnety, abychom odstranili emoční energii v těle. Vlastně i naše tělo – naše vlastní ruka je magnetická. Magnet se chová jako zvětšovací sklo
našeho záměru a energie.
• Magnet nepoužíváme v případech (místo toho používáme ruku):
o těhotných žen
o lidí s kardiostimulátorem nebo jiným elektronickým zařízením v/na těle
o lidí pod lékařským dohledem kvůli nemoci
o Pokud někdo reaguje na magnet negativně
• Uvězněné emoce se na magnety nepřichytávají, ty jsou jen jakousi lupou při uvolnění emocí. Nemusí se čistit od emocí, které byly s jejich pomocí uvolněny.

Každá emoce má specifickou vibraci energie. Každá emoce má svou vlastní specifickou vibrační frekvenci. Frustrace, žal, stud – všechny tyto
emoce mají různé frekvence.  Věří se, že tyto energie generují různé orgány a žlázy v těle. Když cítíme tyto emoce, procházíme emočním procesem: emoce se objeví, cítíme ji a snad se pak posuneme v životě dál. Podobá se to dýchání. Prožívání emoce je podobné jako nádech, a dovolení, aby byla emoce zpracována, se podobá výdechu.
Někdy je emoce v těle uvězněna – téměř jako byste nedokázali úplně vydechnout. Zůstane s námi.
Dokonce i méně intenzivní emoce se mohou v těle zachytit – obvykle, když je člověk unavený, vyvedený z rovnováhy, nemocný či jinak přetížený.
Uvězněná emoce je koule emoční energie – přibližně o velikosti mezi rajčetem a melounem. Narušuje normální energetické pole těla.
Když to jde, snažíme se o přístup k vědomé mysli, nicméně i lidem v kómatu či bezvědomí lze uvolnit uvězněné emoce.
Průměrný dospělý má asi 350 uvězněných emocí. Uvolnění uvězněné
emoce trvá přibližně minutu. Když uvolníme jednu emoci denně, přibližně do roka byste se měli blížit
stavu, kdy nemáte žádnou emoční zátěž.

Svalový test nám umožňuje komunikovat přímo s naším podvědomým nastavením. Nejčastěji používáme paži.

Podvědomí řídí také naše motorické funkce v těle – pohyby svalů. Poskytuje tak vestavěné komunikační spojení, běžně označované jako svalové testování, známé také v kineziologii. Svalové testování lze tedy použít ke zjištění souhlasu nebo nesouhlasu našeho podvědomí, příp. nadvědomí, s jakýmkoli tvrzením. Pokud je vaše podvědomé přesvědčení v konfliktu s vyřčeným prohlášením, reaguje jistým druhem stresu, což se projevuje oslabenou reakcí paže. Pokud je v souladu, paže zůstává silná. Vše v Emočním kódu® (stejně jako v PSYCH-K®), od navázání komunikace s podvědomím až po testování typů uvězněných emocí a určení, kdy byly uvězněny a kde se v těle nacházejí, se provádí pomocí svalového testu.

Svalový test má prokazatelně stejnou kvalitu měření jako např. měřič krevního tlaku.
Při on-line sezení probíhá svalové testování skrze facilitátora.

Žádná zkušenost není úplně stejná jako kterákoliv jiná a žádné dvě uvězněné emoce nejsou stejné. Každá má svou vlastní specifickou informaci a v každé uvězněné emoci jsou nahrané všechny informace o tom, kdy nastala, koho se týkala a co s vámi dělá. Každá emoční zkušenost, kterou jste kdy zažili, může být popsána slovy z tabulky. Když tam není přesně stejná emoce, vaše podvědomí vybere emoci, která je jí nejblíže. Nezáleží na tom, jestli člověk tabulku nikdy neviděl. Jeho podvědomí, které je napojeno na vesmírnou inteligenci, bude vědět, jak s těmi informacemi pracovat a jak získat odpovědi, stejně jako svalové testování funguje napříč jazykovými bariérami.

Zděděná uvězněná emoce je v podstatě uvězněná emoce jako každá jiná, jen ji s vámi sdílel jeden z rodičů při vašem početí. Ten rodič ji mohl získat od jednoho ze svých rodičů. Tak to může jít po celé generace.

Vědci zjistili, že u nižších živočichů to může být až 14 generací. U lidí ještě dál. Stejně jako můžete zdědit tvar uší po dědečkovi – můžete zdědit i jeho zlobu. Můžete mít modré oči po babičce – a její sklony k depresím.
Každá z těchto emocí má něco jako svůj vlastní rodokmen a vy můžete identifikovat, u koho ta zděděná emoce začala. Genealogie emocí je do jisté míry důležitá.

Zděděná emoce se uvolňuje jinak, než běžné emoce, pracujeme se záměrem uvolnit ji z každé duše, která ji má – živé či mrtvé. Jsou to svým způsobem naši andělé strážní a jsme s nimi všemi spojeni. Když uvolníme zděděnou uvězněnou emoci, ta emoce se obvykle uvolní i u všech našich předků.

Srdce je nejmocnější orgán v těle. Vysílá mnohem mocnější energetické pole než mozek nebo jakýkoliv jiný orgán (magnokardiogram).
Věříme, že srdce je „druhý mozek“ a že zprávy vysílané ze srdce mají velký vliv na to, co se děje v mozku. Vědci očekávali, že zjistí, že většina zpráv cestuje z mozku do srdce, ale zjistili přesný opak. Vaše srdce má svou vlastní jedinečnou inteligenci.

Zeď kolem srdce stavíme proto, abychom své srdce chránili, když nám připadá, že by mohlo puknout. Pak kolem něj máme mnoho vrstev uvězněných emocí. Je to, jako byste své srdce ukryli do bunkru.
Každá emoce z jakéhokoliv orgánu se může stát součástí zdi kolem srdce, včetně zděděných emocí. Můžeme provést test, abyste zjistili, z jakého symbolického materiálu je zeď postavena (beton, plast) a jak je široká.
Rozpuštění zdi kolem srdce mívá úžasné následky.
Zdi kolem srdce mají následky jako deprese, úzkosti, pocity oddělenosti.
Zdi kolem srdce také mohou posílit návykové chování. Oslabí imunitní systém, protože srdce je naším nejdůležitějším orgánem, který  komunikuje se všemi buňkami v těle.
Zdi kolem srdce mají často fyzické následky jako bolest za krkem, bolest horní části zad, bolesti na hrudi. Věříme, že zdi kolem srdce mohou vyvolat infarkt. Také mívají za následek vysoký krevní tlak, dýchavičnost a dýchací potíže.

Zeď kolem srdce může také způsobit potíže s brzlíkem. Tato žláza je přímo nad srdcem a produkuje velmi důležité zabijácké T-buňky.
Zeď kolem srdce ovlivní každý léčebný proces, ať již duševní, emoční či fyzický.
„Následujte své srdce“ je skvělá rada, ale co když máme kolem srdce zeď? Vadí to? Vaše schopnost dosáhnout úspěchu bude narušena, máte-li zeď kolem srdce.
Uvězněné emoce utlumují naše životy. 93% lidí má zeď kolem srdce.
Uvězněné emoce jsou obvykle pod kůží a nedají se uvolnit. Při masáži či něčem podobném se může emoce uvolnit spontánně a vy se můžete rozplakat nebo si na něco vzpomenout, ale nemusí se to nutně stát při každé masáži.
Když začneme identifikovat emoci, ta emoce začne vyplouvat do magnetického pole těla. V tu chvíli ji dokážeme uvolnit.
Když uvězněnou emoci uvolníme, její energie zmizí a vy můžete dát ruku zpátky na místo, kde byla, a bude to silné a už ji neucítíte.

Ano, v takových případech pracujeme přes prostředníka pro někoho, koho nelze testovat (například dítě, zvíře nebo někdo v bezvědomí), prostředník (rodič, majitel zvířete, příbuzný, přítel) jen zapůjčí svou paži a nechá skrz sebe proudit energii. Funguje tak v podstatě jako prodlužovací šňůra s tělem testovaného člověka nebo zvířete, které by během testování mělo být v dosahu cca 4m.

Ano. testujeme sami na sobě, nebo pomocí zástupce, co nám umožní pracovat na lidech kdekoliv na světě a stále mít skvělé výsledky. Energetická psychologie je prostě COOL.
Je to podobné, jako byste s někým na druhém konci světa mluvili po telefonu – nemusíte přesně vědět jak, ale funguje to.