PSYCHOLOGIE UMÍ BÝT COOL

Základní rozcestník

Díky nejmodernějším poznatkům z vědeckých výzkumů v oblasti neurověd, kvantové fyziky a energetické psychologie můžeme dnes pomáhat lidem i tam, kde konvenční metody současné medicíny a psychiatrie narážejí na své limity.

Pomohu vám s  fobiemi (sociální fobie, arachnofobie, agorafobie apod.), stresem a jak ho zvládat, úzkostí, záchvaty paniky nebo panickou úzkostí.

Pomohu se změnou podvědomých limitujících programů a přesvědčení – např. v souvislosti s nedostatečným příjmem peněz, sebepřijetím, sebevědomím, sebeláskou, problematickými vztahy, změnou myšlení v sebe-podporující a dalším dlouhodobým nebo chronickým diskomfortem.  

Pomohu s uvolněním zablokovaných – uvězněných emocí, které vás mohou dlouhodobě zatěžovat po fyzické i psychické stránce.

Provádím harmonizací energetického světelného těla a jeho center (čaker).

Pomohu s vyladěním srdeční koherence (HRV), aby vibrace vašeho srdce a mozku byly v souladu, a tím se zlepšila imunita organizmu, vnitřní pohoda, mezilidské vztahy, a také se vám prodloužil život díky zvýšení produkce hormonu telomerázy.

Bude-li třeba, pomohu vám s hledáním a nalezením psychosomatických příčin nemocí.

Metoda PSYCH-K®

Pomůže vám nahradit limitující, sabotující nebo škodlivé programy a přesvědčení v podvědomí za programy a přesvědčení podporující a prospěšné. Oblast podvědomí ovlivňuje zdraví, psychiku, vztahy, kariéru i naši finanční situaci.

Metoda Emoční kód

Pomůže vám osvobodit uvězněné a zablokované emoce z minulosti, které si už nemusíte vůbec pamatovat ani uvědomovat, ale které mohou až do současnosti nepříznivě ovlivňovat váš život v oblasti zdraví, chování, vztahů, psychických nebo emočních problémů a čehokoliv dalšího, s čím mohly tyto emoce souviset. Lze aplikovat i na psy, kočky, koně a další domácí mazlíčky - i jimi mohly otřást v minulosti nějaké nepříjemné emoce a dodnes si nesou následky.

Energetická šamanská medicína

Zde se potkává moderní věda se starobylými tradicemi léčitelů a šamanů. Pomůže všude tam, kde je nějakým způsobem narušené naše energetické světelné tělo, systém čaker a energetických drah v těle. Tyto disharmonie se mohou projevovat jak fyzickými, tak psychickými problémy. Podle andských šamanů nemá smysl léčit jednotlivou nemoc, ale vždy celé energetické tělo, protože v něm vše se vším souvisí.

Vyladění srdeční koherence

Pomůže posílit oslabenou imunitu, zmizí úzkost, zlepší se vztahy, na mikrobuněčné úrovni prodlužuje délku života. Při koherenci dochází k souladu mezi srdcem, mozkem a autonomním nervovým systémem, zároveň se organizmus zrelaxuje a revitalizuje.

Psychologicko - psychosomatická poradna

Pomůže vám odhalit skutečné příčiny chronických nemocí, které mohou souviset s kombinací vlivů prostředí, stravy, životního stylu, psychického nastavení a dalších metafyzických faktorů.

Principy fungování energetické psychologie výstižně popisuje Dr. Joe Dispenza:

„Jestliže platí, že je vaše realita vytvořena vašimi myšlenkami, pak abyste vytvořili novou realitu, kterou chcete mít, musíte se zbavit svých starých myšlenkových programů a nahradit je novými, které vás přiblíží vaší vysněné realitě. Musíte si ze svých nových myšlenek udělat svůj nový v mozku zabudovaný program, který vás bude pohánět. Může to znít velmi jednoduše a snadno, ale vyžaduje to hodně vědomého úsilí a odhodlání.
Když něco prožíváte, všech vašich pět smyslů se zapojí do okolního prostředí a informace letí do vašeho mozku a způsobí v něm to, že se obrovské množství neuronů uspořádá podle určitých vzorců, což posiluje filozofické informace, které mozek přijímá. Během tohoto procesu se vytvářejí chemické látky, které mají za následek pocity nebo emoce. Proto je opakování nových informací tak zásadní, aby vám informace utkvěly v mysli, abyste si je pamatovali a staly se součástí vaší každodenní rutiny. Opakování nově přijatých informací, vztažení si informací na svůj osobní život a také jejich uvádění do praxe posiluje tyto neurální mosty. Opakování po delší dobu umožňuje vaší mysli i tělu se s nimi seznámit natolik, že si je přivlastníte, jsou vám přirozeně vlastní, nemusíte o nich vědomě přemýšlet, ukotví se neurologicky v mozku. Klíčem k učení nového chování nebo k ukotvování nových myšlenek je tedy jejich opakování. Když vaše tělo a mysl spolupracují, začnou tyto informace ovládat a fungovat jako automatické a přirozeně vlastní organismu.

Znalosti jsou pro mysl, prožitky pro tělo. Pokud něco opakujete dostatečně často, stane se z toho zvyk

V PSYCH-K např. slouží k přepisu podvědomých škodlivých programů velmi efektivně a rychle jednotlivé balancy, které je nahradí programy novými, a k jejichž ukotvení v realitě slouží důsledné plnění kroků z akčního plánu, které si po vybalancování nového přesvědčení sami navrhnete. Každému člověku může vyhovovat jiná metoda, jiný přístup. Důležité je, pokud chcete ve svém životě skutečně něco změnit, tak je třeba s odhodláním a poctivostí pracovat na svém růstu.

Objednejte si konzultaci