PSYCHOLOGIE UMÍ BÝT COOL

Pomohu vám s problémy týkajícími se např. fobie (sociální fobie, arachnofobie, agorafobie apod.), stresu a jak ho zvládat, úzkosti, záchvatů paniky nebo panické úzkosti. Dále vám pomohu se změnou podvědomých limitujících programů např. v souvislosti s nedostatečným příjmem peněz, sebepřijetím, sebevědomím, sebeláskou, problematickými vztahy, změnou myšlení v sebe-podporující a dalším dlouhodobým nebo chronickým diskomfortem.  Pracuji také s uvolněním zablokovaných – uvězněných emocí, které vás mohou dlouhodobě zatěžovat po fyzické i psychické stránce. Provádím i harmonizací energetického těla a jeho center (čaker), pomohu s vyladěním srdeční koherence (HRV), aby vibrace vašeho srdce a mozku byly v souladu a tím se zlepšila imunita organizmu, vnitřní pohoda, mezilidské vztahy, a také prodloužil život díky zvýšení produkce hormonu telomerázy. Bude-li třeba, pomohu vám s hledáním a nalezením psychosomatických příčin nemocí.

Základní rozcestník

Metoda PSYCH-K®

Pomůže vám nahradit limitující, sabotující nebo škodlivé programy a přesvědčení v podvědomí za programy a přesvědčení podporující a prospěšné. Oblast podvědomí ovlivňuje zdraví, psychiku, vztahy, kariéru i naši finanční situaci.

Metoda Emoční kód

Pomůže vám osvobodit uvězněné a zablokované emoce z minulosti, které si už nemusíte vůbec pamatovat ani uvědomovat, ale které mohou až do současnosti nepříznivě ovlivňovat váš život v oblasti zdraví, chování, vztahů, psychických nebo emočních problémů a čehokoliv dalšího, s čím mohly tyto emoce souviset. Lze aplikovat i na psy, kočky, koně a další domácí mazlíčky - i jimi mohly otřást v minulosti nějaké nepříjemné emoce a dodnes si nesou následky.

Energetická šamanská medicína

Pomůže všude tam, kde je nějakým způsobem narušené naše energetické světelné tělo, systém čaker a energetických drah v těle. Tyto disharmonie se mohou projevovat jak fyzickými, tak psychickými problémy. Podle andských šamanů nemá smysl léčit jednotlivou nemoc, ale vždy celé energetické tělo, protože v něm vše se vším souvisí.

Psychologicko - psychosomatická poradna

Pomůže vám odhalit skutečné příčiny chronických nemocí, které mohou souviset s kombinací vlivů prostředí, stravy, životního stylu, psychického nastavení a dalších metafyzických faktorů.

Vyladění srdeční koherence

Pomůže posílit oslabenou imunitu, zmizí úzkost, zlepší se vztahy, na mikrobuněčné úrovni prodlužuje délku života. Při koherenci dochází k souladu mezi srdcem, mozkem a autonomním nervovým systémem, zároveň se organizmus zrelaxuje a revitalizuje.

Objednejte si konzultaci