O mně

Moje začátky

Od raného mládí mě bytostně přitahovala aplikovaná psychologie, vlivy emocí a myšlenek na zdraví a pohodu člověka. Vždy jsem šel pod povrch věcí a chtěl pochopit tajemné principy životních a vesmírných zákonů. Zpočátku jsem se zajímal o metafyzické nauky, jako je astrologie, numerologie, kabala, zkoušel jsem práci s reiki, s čakrami a aurou. Vnímal jsem, že tyto ezoterické přístupy sice často pozitivně působí, ale že efekt je vždy silně závislý na víře člověka v úspěch. Jak jsem později pochopil, ona víra je vlastně základem placebo efektu, který je dnes již vědecky seriózně zkoumán a jeho účinek není vědou zpochybňován.

Opakem placebo efektu je nocebo efekt, tzn. negativní – škodlivý vliv víry na zdraví. Příkladem může být oznámení lékaře, že pacientovi zbývá půl roku života. Autorita lékaře a silná víra v lékařskou vědu často způsobí, že pacient do půl roku „poslušně“ zemře. A naopak – poslední výsledky zkoumání placebo efektu versus účinná látka u nového léku opakovaně prokázaly, že jeho vliv je podstatně vyšší, než se v minulosti předpokládalo.

1999

Obohacení o nové postupy

Na přístupu lékařů i psychologů jsem zpravidla postrádal duchovní přesah a holistický přístup k člověku, jako k bio-psycho-socio-spirituální bytosti. Proto jsem chtěl lépe porozumět vědeckému přístupu a získat přehled z oboru, ve kterém vnímám největší potenciál, jak se skutečně přiblížit člověku. Psychologická pomoc nemusí nutně obnášet pouze tradiční školské postupy. Psychologická paradigmata, které se k alternativním metodám často stavějí rezervovaně, lze obohatit o nové, a často efektivnější postupy, a tak napomoci k rozvoji vědy samotné.

Psychologii jsem vystudoval na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. Dále jsem na stejné škole absolvoval sociologii, sociální práci a sociální politiku v oboru veřejné politiky a lidských zdrojů se zaměřením na personální řízení a rozvoj organizace. Znalost humanitních věd a otevřenost k holistickým metodám mi tak dávají možnost poměrně účinně pomáhat lidem i v případech, kde běžné postupy selhávají.

Moje touha naučit se metody energetické psychologie se naplnila absolvováním speciálních kurzů: PSYCH-K®, Emoční kód®, Šamanská energetická medicína, Odvážné snění. Dále studuji metodologii navození a udržení  srdeční koherence – HRV podle HeartMath Institutu a techniky práce se silou mysli dle Dr. Joe Dispenzy. Základem energetické psychologie je vlastně využívání principů kvantové fyziky v léčení těla a psyché.

Moje kvalifikace

Psychosomatikou, vlivem emocí na zdraví a holistickým přístupem k člověku se zabývám přes 25 let – přibližně od doby, kdy jsem poprvé zažil úspěch s vyléčením vlastního chronického problému úporných a častých migrén pomocí změny svých limitujících vzorců myšlení a chování. Tehdy, bez současného know-how, mi však jedna jediná změna trvala více než rok. Výsledek byl a stále je i tak úžasný a osvobozující.

Jsem členem následujících organizací, díky kterým čerpám aktuální informace v oboru:

 • PSYCH-K® Czech and worldwide community
 • The Shift network (https://theshiftnetwork.com/about)
 • The Four Winds Society (https://thefourwinds.com/)
 • The Mindsight Institute (Dr. Dan Siegel´s Comprehensive Interpersonal Neurobilogy)
 • Paul Ekman Group (understanding emotional well-being)
 • HeartMath® Institute (https://www.heartmath.org/)
 • Českomoravská psychologická společnost (https://cmpsy.cz)
 • Pracovní skupina pro pozitivní psychologii (https://www.pozitivni-psychologie.cz)
 • Sekce pozitivní psychologie při ČMPS

Jsem držitelem osvědčení a cetifikátů v následujících oblastech:

 • Master facilitator PSYCH-K®; dle Dr. Roberta Williamse
 • Advanced facilitator PSYCH-K®; dle Dr. Roberta Williamse
 • Emoční kód; od Dr. Bradley Nelsona
 • Energetická a šamanská medicína; od Dr. Alberta Villolda
 • Odvážné snění; od Dr. Alberta Villolda
 • Biologie přesvědčení; od Dr. Bruce Liptona