O mně

Moje začátky

Od raného mládí mě bytostně přitahovala aplikovaná psychologie, vlivy emocí a myšlenek na zdraví a pohodu člověka. Vždy jsem šel pod povrch věcí a chtěl pochopit tajemné principy životních a vesmírných zákonů. Zpočátku jsem se zajímal o metafyzické nauky, jako je astrologie, numerologie, kabala, zkoušel jsem práci s reiki, s čakrami a aurou. Vnímal jsem, že tyto ezoterické přístupy sice často pozitivně působí, ale že efekt je vždy silně závislý na víře člověka v úspěch. Jak jsem později pochopil, ona víra je vlastně základem placebo efektu, který je dnes již vědecky seriózně zkoumán a jeho účinek není vědou zpochybňován.

Opakem placebo efektu je nocebo efekt, tzn. negativní – škodlivý vliv víry na zdraví. Příkladem může být oznámení lékaře, že pacientovi zbývá půl roku života. Autorita lékaře a silná víra v lékařskou vědu často způsobí, že pacient do půl roku „poslušně“ zemře. A naopak – poslední výsledky zkoumání placebo efektu versus účinná látka u nového léku opakovaně prokázaly, že jeho vliv je podstatně vyšší, než se v minulosti předpokládalo.

Obohacení o nové postupy

Na přístupu lékařů i psychologů jsem zpravidla postrádal duchovní přesah a holistický přístup k člověku, jako k bio-psycho-socio-spirituální bytosti. Proto jsem chtěl lépe porozumět vědeckému přístupu a získat přehled z oboru, ve kterém vnímám největší potenciál, jak se skutečně přiblížit člověku. Psychologická pomoc nemusí nutně obnášet pouze tradiční školské postupy. Psychologická paradigmata, které se k alternativním metodám často stavějí rezervovaně, lze obohatit o nové, a často efektivnější postupy, a tak napomoci k rozvoji vědy samotné.

Psychologii jsem vystudoval na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. Dále jsem na stejné škole absolvoval sociologii, sociální práci a sociální politiku v oboru veřejné politiky a lidských zdrojů se zaměřením na personální řízení a rozvoj organizace. Znalost humanitních věd a otevřenost k holistickým metodám mi tak dávají možnost poměrně účinně pomáhat lidem i v případech, kde běžné postupy selhávají.

Moje kvalifikace

Psychosomatikou, vlivem emocí na zdraví a holistickým přístupem k člověku se zabývám přes 25 let – přibližně od doby, kdy jsem poprvé zažil úspěch s vyléčením vlastního chronického problému úporných a častých migrén pomocí změny svých limitujících vzorců myšlení a chování. Tehdy, bez současného know-how, mi však jedna jediná změna trvala více než rok. Výsledek byl a stále je i tak úžasný a osvobozující.

Jsem členem následujících organizací, díky kterým čerpám aktuální informace v oboru:

  • Českomoravská psychologická společnost (https://cmpsy.cz)
  • Pracovní skupina pro pozitivní psychologii (https://www.pozitivni-psychologie.cz)
  • Sekce pozitivní psychologie při ČMPS
  • Česká společnost psychosomatické medicíny při České Lékařské Společnosti (https://www.psychosomatika-cls.cz)

Jsem držitelem cetifikátů v následujících oblastech:

  • Advanced facilitator PSYCH-K®; dle Dr. Roberta Williamse
  • Energetická a šamanská medicína; dle Dr. Alberta Villolda
  • Biologie přesvědčení; dle Dr. Bruce Liptona
  • Odvážné snění; dle Dr. Alberta Villolda

...denní terapie psem :)