• PSYCH-K® je neinvazivní, interaktivní proces změny s prověřenými výsledky za více než 30 posledních let

 • jednoduchý a velmi účinný způsob, jak změnit limitující a škodlivá podvědomá přesvědčení na podporující, a/nebo jak transformovat stresující situaci z minulosti, současnosti nebo z budoucnosti na pocit klidu a vnitřní pohody

 • unikátní komplex různých nástrojů pro aktivaci změny, některé odvozené z posledních výzkumů neurověd, některé z moudrosti o těle a mysli prověřené staletími

 • průlomový přístup facilitací klienta/partnera k jeho změně na podvědomé úrovni mysli, jež ovládá minimálně 95 % našeho vědomého života

 • proces, který přesahuje všechny běžné metody vizualizace, afirmace, síly vůle a pozitivního myšlení – je obzvláště účinný v behaviorální a zvykové oblasti, na cestě k souladu mysli, duše a těla, a samozřejmě velmi úspěšně redukuje stres a související účinky

______________________________________________________________________________________________________________

 • Většinu lidí něco trápí, něco jim vadí, něco je omezuje nebo sabotuje… příkladem mohou být různé fobie, vztahové problémy, pracovní neúspěchy, finanční problémy, nevysvětlitelné zdravotní nebo psychické potíže apod.

 • Začneme otázkou: Co byste chtěli ve svém životě změnit?

 • Stanovte si nové cílové prohlášení/přesvědčení, které v první osobě, přítomném čase, bez použití negativ, krátce a výstižně a s emocionálním významem pro vás popisuje váš nový – cílový stav.

 • Dovolte si tento nový potenciál změny ukotvit ve vaší podvědomé mysli pomocí procesu PSYCH-K®, kdy propojené mozkové hemisféry efektivně přepíšou omezující programy vašimi novými a podporujícími přesvědčeními.

 • Proces funguje tak, že vaše podvědomá mysl je ve stavu tzv. „whole brain“ – při propojení obou hemisfér – schopná příjmout nové programy za své, aniž byste museli podstupovat hypnózu nebo několik měsíců „afirmovat“.

 • Pomocí svalového testování získáte informaci 1) od vašeho nadvědomí – duchovní sféry – zda je tento proces změny pro vás v daný okamžik bezpečný a vhodný, 2) od vašeho podvědomí – zda je nebo není v souladu s novým přesvědčením/programem.

 • Celý tento proces si budete sami kontrolovat při plném vědomí.

 • Pro rychlejší manifestaci změn v reálném životě si následně vytvoříte svůj plán akčních kroků, kterými podpoříte svůj systém tělo-mysl-prostředí-duše.

______________________________________________________________________________________________________________

Ceny a podmínky:

Cena jednoho sezení je 1000,- Kč/hod 

Objednávky na individuální sezení přijímám e-mailem, případně telefonicky 

Obvyklá doba sezení je 1-1,5 hod.


obrazek
Metoda PSYCH-K® byla formulována Robertem M. Williamsem v Denveru, Colorado
na začátku roku 1989. Rob Williams vystudoval filozofii na kalifornské
Univerzitě v Los Angeles a poradenství na kolorádské Univerzitě. Je prezidentem
The Myrddin Corporation a ředitelem PSYCH-K® Centre International.
Profesní původ Roba Williamse byl v korporátním světě, kde mj. pracoval na
významných manažerských pozicích prvních 14 let své kariéry. Poté následoval
svou touhu po spirituálnějším životě a rozhodl se zaměřit profesně na psychoterapii.
Výsledky práce tradičními psychoterapeutickými metodami ho však neuspokojovaly.
Jako člověk s korporátním zázemím byl zaměřený na
výsledky. Vnímal, že potenciál klientů zlepšit svůj život je daleko větší, než
čeho do té doby dosáhli. Začal tedy hledat efektivnější způsoby práce. Studoval
mnoho metod vedoucích lidi ke změně, jak tradičních, tak moderních. Nakonec, v
touze umožnit lidem významnější pokroky, byl intuitivně veden ke „spirituálnímu
downloadu“, jakémusi osvícení v podobě nové metody. Proto se také Rob Williams
sám označuje pouze za zprostředkovatele PSYCH-K®, nikoliv za jejího autora.